Published On: 12 Qershor, 2016

Cilët ishin Breukët?

 
Fahri Xharra

breuket565
Harta e shtrirjes së Breukëve, Bosna Veri-Lindore
Të gjitha dokumentet antike flasin që Breukët ishin të Panonisë (Pannonia Inferior), për rreth rrjedhës së poshtme të lumit Sava. Sipas burimeve kroate: Straboni në Gjeografinë e tij shkruan: “Popujt e Panonisë (jo fiset, si jemi mësuar të themi) ishin Breukët, Andezatët, Dicionët, Pirustët, Mezejt dhe Desideatet, udhëheqës (mbret ) i të cilëve ishte Batoni …. “
Pra, Breuket numërohen në popujt ilir të Panonisë, të mëdhenj dhe të njohur.
Sigurisht u është e njohur Kryengritja dalmatine -panonike të vitit 6-9 kundër Romës e udhëheqësve nga Mbreti ilir Desideat – Batonit. Të shohim se këtu përmendet edhe popujt ilir, panonët dhe pirustët (sidomos pirustët) që kanë banuar në territoret e Mbidrinës, Sanxhakut dhe pjesëve veriore të Malit të Zi dhe që së bashku me Desideatët ishin luftëtarët më të mëdhenj në vitet e përmendura kundër Romës.

Sipas burimeve kroate Plini Plaku na jep shënime edhe më të vlershme sa i përket lumenjve të Panonisë, (dhe me këtë i njohim popujt tjerë ilir të harruar apo që përmenden shumë rrallë apo hiq), Lumi Drava kalon edhe nëpër tokat e Seretëve, Serapijve, Jasëve dhe Andizetëve, përderisa lumi Sava rrjedhë nëpër tokat e Kolapijanëve dhe Breukëve (“…Draus per Serretes, Serapillos, Iasos, Andizetës, Saus per Colapianos Breucosque”, NH, III, 25,147)
Shikoni, gjatë shkrimit do i përmendim edhe popujt tjerë ilir për të cilët na njoftojnë burimet kroate. Plini Plaku e shkruan edhe këtë në “(“Populorum haec capita”, NH, III, 25, 148) duke i përmendur përveç tyre edhe një mori popujsh tjerë ilir.

Ptolomei në shënimet e mëvonshme, duke e përshkruar Panoninë e Epërme thotë që fqinjët e Breukëve ishin: Kolapianët, Jasët, dhe Oseriatët. Kufiri i saktë mes tyre nuk dihet, por diku afër në lindje të Breukëve ishin edhe Amantët.

Të dihet diçka më shumë për etnogjenezën e Brukëve paraqet një problem të zgjeruar; arsyet janë të ndryshme thuhet në literaturën që e kam shënuar më poshtë . (( Por, sipas meje (pak me ironi) pritet që shqiptarët të bëjnë kuadro, por një herë përnjëherë nuk kemi kohë se ende jemi në tranzicion)).

Lufta e Desideatëve e viteve 6- 9 ishte një luftë shkatërrimtare për popullin Desideat. Batoni i Breukëve, nuk e kishte ende të qartë rrezikun e shfarosjes kombëtare nga Roma . Por, lufta gjithashtu heroike e Breukëve (12- 11 pas Krishtit) ishte po si ajo e Desideatëve: me pasoja shfarosëse nga ana e Romes.

shkrimbreuk

Një dokument i gjetur në Slavonski Brod i dhënë nga Roma Likeut, birit të Birsit për merita në pranimin e Romes. (Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda dodijeljena Likaju, sinu Birsovom, Breuku iz Marsunnie, centurionu mizenske flote; Muzej Brodskog posavlja, Slavonskibrod).

Referencat:
1.Ložnjak Dizdar 2005:D. Ložnjak Dizdar, Naseljenost Podravine u starijoj fazi culture polja sa žarama, Pr. Inst. Ar., 22/2005, 25-58.
2.Čović 1976: B. Čović, Od Butmira do Ilira. Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.
3. Dorn 1984: A. Dorn, Rimska vojnička diploma iz Negoslavaca. Izdanja HAD-a, IX,1984,
4. FANOULA PAPAZOGLOU LES TRIBUS INDIGENES DE L’INTERIEUR BALKANIQUE A L’EPOQUE PREROMAINE, SARAJEVO, 1969
Gjakovë, 12.06.16

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...