Published On: 30 Gusht, 2016

Çfarë do ndodhë sot në Kuvend? PS-LSI gati ta votojnë “Vettingun” pa PD-në

Drafti që do të votohet në Parlament u miratua në Komisionin e Posaçëm të Reformës në Drejtësi pa votat e opozitës, duke prishur në këtë mënyrë konsensusin e arritur më 22 korrik me ndryshimet Kushtetuese.

Opozita pritet të mos e japë votën e saj, pasi në amendamentet e dorëzuara në Kuvend rrëzon të gjitha shtylla kryesore që janë cilësuar nga Bashkimi Europian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si “vijat e kuqe”.

Në 28 amendamentet e PD-së rrëzohen pikërisht 4 parimet që EURALIUS dhe OPDAT theksuan se nuk mund të cenohen. PD ka propozuar që procesi i vetingut për secilin gjyqtar të bëhet me afate kohore dhe me një kalendar të miratuar. Duke dhënë si argument faktin se çdo rivlerësim do të synohet të bëhet në një afat sa më të shkurtër kohor.

Kjo kërkesë nuk iu pranua nga EURALIUS në mbledhjen e fundit dhe këtë propozim që iu rrëzua, PD e ka dërguar sërish në Kuvend si amendament. Po ashtu, PD ka propozuar që kontrolli i pasurive dhe kontrolli figurës të mos bëhet nga ILDKP dhe DSIK.

Por edhe ky propozim u rrëzua nga ndërkombëtarët. Në projektligjin që do të votohet në Parlament është përcaktuar që institucionet ekzistuese të bëjnë verifikimin e pasurive dhe të figurës, pra ILKDP dhe DSIK.

Ndërkohë që përgjimi i telekomunikacioneve të anëtarëve të Komisionit të vetingut do të bëhet nga Njësia e Prokurorisë së Posaçme. Ndërsa monitorimi i pasurive të anëtarëve të vetingut do të bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.

PD ka propozuar që të rishikohet roli i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, por EURALIUS dhe OPDAT e kanë hedhur poshtë këtë propozim, duke e cilësuar si ndër pikat që nuk negociohet.

Tjetër pikë që PD kundërshton është përfshirja e bashkëpunëtorëve të drejtësisë në procesin e vetingut. Por kjo pikë është cilësuar shumë e rëndësishme dhe është renditur si kriteri numër katër i ndërkombëtarëve, që nuk mund të preket.

Ndryshe nga amendamentet kushtetuese që kërkonin 94 vota në Kuvend, projektligji i vetingut mund të miratohet me 84 vota, të cilat maxhoranca, PSLSI- PDIU aktuale i ka dhe i tejkalon.

PROJEKTLIGJI I VETINGUT

Neni 32. Struktura përgjegjëse për kontrollin e figurës

1. Institucionet e rivlerësimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar janë autoriteti përgjegjës për kontrollin e figurës. Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar ka të drejtë të caktojë një personel shtesë për të kryer kontrollin e figurës për qëllim të këtij ligji. Personat që kryejnë kontrollin e figurës përmbushin standardet e zbatueshme për mbrojtjen e privatësisë dhe të konfidencialitetit në detyrë.
2. Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar, Shërbimi Informativ Shtetëror (SHISH) dhe Shërbimi i Kontrollit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave (SHÇBA) pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, krijojnë një grup pune për zbatimin e këtij ligji. Këto struktura mund të caktojnë personel për të mbështetur grupin e punës për një periudhë kohe jo më pak se 1 vit.
3. Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar, me kërkesë të grupit të punës ose të institucioneve të rivlerësimit, ka të drejtë të komunikojë me shtetet e tjera për të marrë informacionin e nevojshëm për personat e përfshirë në krimin e organizuar ose për personat e dyshuar si të përfshirë në krimin e organizuar për qëllim të këtij ligji.

Neni 34. Standardet e kontrollit e figurës

1. Kontrolli i figurës zhvillohet bazuar në prova të sakta, në informacione konfidenciale, si dhe informacione të tjera të disponueshme.
2. Kontrolli i figurës zhvillohet në mënyrë objektive dhe pa ndikime të karakterit personal, armiqësor dhe miqësor, të cilat mund të favorizojnë ose disfavorizojnë subjektin e rivlerësimit.
3. Rrethanat që merren parasysh në konstatimin se ekziston një kontakt i papërshtatshëm me një person të përfshirë në krimin e organizuar janë kur:
a) subjekti i rivlerësimit është fotografuar, ose kur një dëshmitar përshkruan një takim me një person të përfshirë në krimin e organizuar;
b) subjekti i rivlerësimit ose personi i lidhur me të ka pasur një komunikim me një person të përfshirë në krimin e organizuar.

Neni 61. Procesi gjyqësor

1. Procesi gjyqësor në Kolegjin e Apelimit kryhet në përputhje me rregullat e parashikuara në nenet 47, 48 paragrafi 1, 49, 51, dhe 55 të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.
2. Vëzhguesi ndërkombëtar ka të drejtë të paraqesë rekomandim me shkrim komisionerit publik për të paraqitur ankim. Ky rekomandim jepet nga një komision i përbërë nga të paktën 3 (tre) përfaqësues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.
3. Në rastin e ankimit nga komisioneri publik, Kolegji i Apelimit e gjykon çështjen në seancë publike. /Panorama/

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...