Published On: 4 Tetor, 2016

Burg zyrtarit që pagoi rrymën me para të komunës

Gjykata dha vendimin në rastin ndaj Hasan Hotit, zyrtarit për paga dhe pagesa të Komunës së Rahovecit.

Hasan Hoti që akuzohej se pagoi me mjetet e buxhetit të Komunës fatura të rrymës të dy banesave, njëra prej të cilave rezulton të jetë e tij, u dënua me 8 muaj burgim nga Gjykata Themelore në Gjakovë.

“[Gjykata ka konstatuar se i akuzuari me para të buxhetit të komunës ka paguar energjinë e shpenzuar në njehsorin elektrik i cili ka qenë i regjistruar në emër të Nazmi Hajdës e të cilën banesë e ka blerë vetë i akuzuari si dhe njehsorin elektrik në emër të qytetarit Gani Gashi, andaj gjykata të akuzuarin e gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 muajve në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak,” tha kryetari i trupit gjykues Nikollë Komani.

Gjykata e obligon Hasan Hotin që t’ia kthejë Komunës së Rahovecit paratë e përdorura për pagesë të rrymës.

“Përveç dënimit të shqiptuar, Hasan Hoti detyrohet që t’i kthejë 2 mijë e 371 euro Komunës së Rahovecit si palë e dëmtuar në këtë çështje në afat prej një muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,” u tha gjatë shpalljes së aktgjykimit.

Hasan Hoti gjithashtu do të paguajë shpenzimet e procedurës penale në vlerë prej 163.52 euro dhe paushallin gjyqësor prej 100 eurove.

Zyrtari i dënuar i Rahovecit Hasan Hoti akuzohej se nga tetori i vitit 2010 deri në prill të 2014-ës keqpërdori pozitën e zyrtarit për paga dhe pagesa në Komunën e Rahovecit për përfitim të kundërligjshëm pasuror duke futur në faturat e pagesave të rrymës së shpenzuar nga komuna njehsorët e dy shfrytëzuesve privatë, duke dëmtuar buxhetin komunal në shumën 2371.90 euro.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...