Published On: 30 Mars, 2016

Bulliqi, Kosova do të humb 8.230 hektarë tokë, ja provat! (Video)

Profesor Shpejtim Bulliqi e ka ofruar një videoincizim për të dëshmuar se [farë ka punuar ai dhe dr.Florim Isufi për të argumentuar se Kosova do të humb 9.280 hektarë tokë, nga marrëveshja për ripërcaktimin e kufirit me Malin e Zi.

 

“Kjo ishte puna dhe faktet e ofruara komisionit ndërkombëtar edhe pse rezultati final dihet paraprakisht sepse ky komision është formuar për ta aprovuar punën e Komisionit shtetëror!”, ka shkruar Bulliqi në postimin e videos.

Kjo ishte puna dhe faktet e ofruara komisionit ndërkombëtar edhe pse rezultati final dihet paraprakisht sepse ky komision është formuar për tu a aprovuar punën e komisionit shtetëror!

Posted by Shpejtim Bulliqi on 2016-03-30

 

Më poshtë po e sjellim një tekst autorial të tyre:

Dr. Florim Isufi dhe Dr. Shpejtim Bulliqi

Pjesë të shkëputura nga punimi “Kronologjia e Sipërfaqeve së Kosovës”

Bazuar në deklaratën e kryeministrit se Kosova nuk është llastik dhe se sipërfaqja e saj duhet të harmonizohet dhe të jetë një, ne si gjeograf kemi realizuar një hulumtim dhe kemi njoftuar opinionin që moti për jo profesionalizëm dhe jo seriozitet në lidhje me gjeografin e Kosovës. Në punimet e më hershme kohore kemi analizuar dhe vërtetuar se tkurrja e territorit të Kosovës mund të jetë “parapri” edhe nga mos tentimi i matjes së sipërfaqes nga ekspertet vendor në të kaluarën. Edhe pse metoda dhe metodologjia e matjes ishte e letë dhe jep rezultate të besueshme, asnjë herë nuk kemi gjet tentativë nga gjeografët për matjen e saj. Një gjë të tillë nuk e ka bërë as eksperti i parë dhe ma i thirruri për hartografi në Kosovë profesor Dr. Muharrem Carrabregu. Kushtet teknike dhe teknologjike për matjen e shpejt dhe të saktë të sipërfaqes së Kosovës janë krijuar pas aplikimit të GIS-it në institucionet e Kosovës. Për herë të parë GIS-si në Kosovë është aplikuar nga institucionet ndërkombëtare, ndërsa si disiplinë në Universitetin e Prishtinë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, departamentin e Gjeografisë në vitin 2000. Duke pas besim në institucionet e Kosovës asnjë herë nuk u tentua të matet sipërfaqja e Kosovë, por gjithmonë të shfrytëzohen të dhënat që pasoheshin nga agjencitë gjegjes e qe shkencërisht nuk verifikoheshin. Këtu kemi parë edhe problemin e synimit të shteteve fqinjë për të kaptuar ndonjë pjesë të territorit të Kosovës (shih librin Demarkacioni Kosovë-Mali i Zi, 2015). Bazuar në të gjitha këto dhe problemet tjera në lidhje me territorin e Kosovë kemi analizuar fakte hartografike dhe tekstuale në lidhje me sipërfaqen e Kosovës.

Së pari kemi marr hartat topografike të Institutit të Gjeografisë Ushtarake të armatës së ish Jugosllavisë dhe hartat nga Enciklopeditë e ndryshme civile dhe ushtarake, kemi vizatuar vijën kufitare të Kosovës në mënyrë kronologjike nga viti 1958 kur Kosova ka fitua konturën e veta përfundimtare territoriale deri në vitin 1999. Me këtë rast kemi fituar sipërfaqe si në vijim:

  1. Bazuar në hartat topografike 1:50000 që llogariten si harta shumë të sakta të vitit 1958 si dhe hartat tjera nga Enciklopedia e Jugosllavisë kemi fituar poligonin e territorit të Kosovës me sipërfaqe 11050 km2. Kjo sipërfaqe paraqitet në literaturën shkencore dhe praktike në të gjitha nivelet nga viti 1958 deri në vitin 1973.
  2. Bazuar në hartat topografike dhe hartat tjera fiziko-gjeografike kemi fituar hartën e territorit të Kosovës me sipërfaqe prej 10970 km2 në periudhën kohore 1972-2013 (2015). Për këtë sipërfaqe territoriale të Kosovës ka dokumentacion të shumtë grafik si dëshmi shkencore.
  3. Bazuar në hartat topografike të publikuar nga qeveria e Malit të zi së bashku me vijën kufitare të demarkacionit dhe kombinimin me hartën që shfrytëzohet nga institucionet e Kosovës, Kosova ka sipërfaqe prej 10890 km2. Kjo sipërfaqe ende nuk është zyrtare dhe paraqet poligonin pas demarkacionit Kosovë-Mali i zi të vitit 2015.
  4. Ky material është në dispozicion në çdo kohë për se cilin që dëshiron të bëj vërtetim dhe verifikim të rezultateve të prezantuar. Digjitalizimi është bërë me metodën e GIS-it në programin MapInfo dhe në projeksionin gjerësi-gjatësi gjeografike, UTM WGS 84 në shkallë decimale.

Që asnjë herë nuk është matë sipërfaqja e Kosovës dhe se vazhdimisht ka pas abuzime me të, dëshmojnë faktet nga tabela e poshtë shënuar. Gjatë hulumtimit ton kemi tentuar të gjejmë literaturën më kredibile dhe pjesërisht ndërkombëtare që krahasimi të jetë më i çartë.

Tabela 1. Lëvizja se sipërfaqes së territorit të Kosovës nëpër vite dhe sipas autorëve dhe botuesve të ndryshëm.

Libri Sipërfaqja km2 Viti i botimit, Botuesi Autor dhe bashkëpunëtor Gjuha e botimit
Kosova dikur dhe sot 10800 1973, Borba, Beograd Vetëm këshill iniciativë Shqip, serbe
Kosova Socialiste 10800 1975, Borba dhe Ekonomska politika, Beograd Përveç autorëve  serb edhe disa akademik shqiptar nga Kosova Shqip dhe Serbisht
Ekonomia e KSA të Kosovës, sot dhe në perspektivë 10800 1976, Sekretariati informativ i KE të kuvendit të KSA të Kosovës Profesor të UP dhe disa autor serb. Shqipe, serbe, sllovene, gjermane, angleze, frënge dhe ruse
Kosova, udhërrëfyes turistik 10887 1978, Lidhja turistike e Kosovës M. Gashi, M.Folic, D. Trbovic Shqipe, serbe, angleze, ruse, frënge
Komunat e KSA Kosovës me 1980 10906 1981, Enti Statistikor i Kosovës ESK Shqip, serbe
Komunat e KSA Kosovës me 1985 10887 1987, Enti Statistikor i Kosovës ESK Shqip, serbe
Gjeografia e Kosovës 8 10887 1994, ETMMK Grup autorësh Shqip
Global Partnership For

Development

11000 2002, American Council for The United Nations University, (CESES) Pavel Nováček, Peter Mederly Anglisht
Croatian International Relations Review 11000  XVIII (67) – 2012

Institute For Inernational Relations

Grup autorësh Anglisht
European Space and Human

Security Working Group

Report

11000 2006 Grup autorësh, për Kosovën Lieutenant General Yves de Kermabon (FR) Former KFOR commander Anglisht
Privatization of Post and Telecommunications of Kosovo J.S.C. (PTK) Rreth 11000 2010, Republika e Kosovës, Qeveria e Kosovës, Ministria e ekonomisë dhe financave Telco AG- Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH Anglisht
 Kosovo Quarterly Economic Briefing Pothuajse 11000 2007,  The World Bank Anglisht
Kosovo 11000 2006, ARCOTRASS- Consortium

Study on the State of Agriculture in Five Applicant Countries

Anglisht
Environmental Performance Reviews Jugosllavija 11000 United Nations Economic Commission for Europe Anglisht
Water Supply Issues in Kosovo 11500 2008, OSCE, UNMIK Anglisht
Economic Development, Crime, and Policing 11000 2015, CRC Press,  Taylor & Francis Group Frederic Lemieux, Garth den Heyer, Dilip K. Das Anglisht
Kosovo: International Law and Recognition 11000 2008,  Chatham House, London Anglisht
Kosova 10908 2008, MTI Shqip
De facto states in the international system:

Conditions for (in-)formal engagement

Rreth 11000 Dissertationes Rerum Politicarum Universitatis Tartuensis Raul Toomla Anglisht

 

Nga tabela vërehet çartë se si në të kaluarën dhe pas luftës së fundit nuk ka shënime të sakta për sipërfaqen e Kosovës. Kjo është si rezultat i mos respektimit të metodës së llogaritjes së sipërfaqes nga baza grafike e kufirit territorial dhe politik të Kosovës. Hamendësia mes kufirit territorial politik të përcaktuar nga komisioni i ish Jugosllavisë edhe pas azhurnimit (modifikimit) të vijës kufitare në vitin 1958 me vijën e jashtme të pronave që llogaritet se ende nuk është azhurnuar në tërësi (sipas disa informatave të dalura nga sektorët e GIS-it nëpër ministri të qeveris së Kosovë) ka sjellë deri te hutimi i opinionit, qarqeve tjera shkencore dhe vendimmarrëse mbi këtë sipërfaqe. Në këtë kontekst vërehet edhe laramania e publikimeve si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhet tjera të sipërfaqes së Kosovës.

Të gjitha faktet janë në dispozicion për të interesuarit.

 

Për fat të mirë, ata i siguruan hartat topografike dhe atë të periudhës vijuese nga 1948 deri 1962 kur vepronte komisioni. Harta të prodhuara nga Instituti i gjeografisë ushtarake të Jugosllavisë dhe të publikuara në Enciklopedinë e Jugosllavisë e cila gjendet në shumicën e bibliotekave gjithandej nëpër Botë.

“Këto harta i gjeoreferencuam dhe i futëm në GIS për përpunim të më tejmë. Mbi to vizatuam vijën kufitare me Malin e zi. Qe të vërtetojmë ndryshimin apo mos ndryshimin e sipërfaqes së Kosovës ishte e nevojshme të kemi vijën kufitare të propozuar nga komisioni aktual për demarkacion dhe mirëmbajtje të kufirit. Me qenë se kjo vijë kufitare ende nuk është publikuar dhe nuk mund të shfrytëzohet dhe analizohet nga opinioni publik dhe qarqet shkencore, ne vumë mbi harta topografike kufirin aktual që shfrytëzohet nga institucionet e Kosovës dhe nga disa Gjeo-Web portale botërore. Që në start kemi vërtetuar se ka një mos përputhje të këtyre vijave. Me analiza të më tejme konstatuam se kjo mospërputhje është rreth 8890.5 ha”, theksojnë Dr. Florim Isufi dhe Dr. Shpejtim Bulliqi në hulumtimin e tyre dërguar portalit Koha.net.

“Kosova, sipas këtyre vijave, humb 8890.5 ha, në raport me Malin e Zi, ndërsa fiton rreth 761.2 ha. Bilanci i shkëmbimit territorial mes këtyre dy shteteve është rreth 8229.3 ha negativ për Kosovën”, theksojnë ata.

Më tej, Isufi dhe Bulliqi kanë analizuar kualitetin e vijave kufitare, asaj të komisionit federal të ish-Jugosllavisë (kufijve të TITOS) dhe asaj që tani përdorin institucionet e Kosovës.

“Kufiri i ashtuquajtur i Titos në aspektin kualitativ, mundësisë së mirëmbajtjes si dhe mundësisë së paraqitjes së ndonjë mospajtimi e ndonjë ngatërrese të mundshme individuale apo institucionale është e punuar me kujdes dhe me profesionalizëm shumë të madh. Kjo edhe është e arsyeshme se në të kanë punuar hartografët më të mirë të kohës me instrumentet më të zhvilluar të asaj kohe në njërin ndër institutet më zhvilluara ndoshta edhe ne Evropë”, thonë më tej ata.

Vija kufitare e shfrytëzuar aktualisht nga institucionet e Kosovës dhe disa ueb serverë, ata theksojnë se profesionalisht është me të meta, nuk i përmbahet rregullave fiziko-gjeografike, dhe në vete lë mundësi të mëdha të paqartësive në terren.

“Duke pa se numër i konsiderueshëm i njerëzve po përqendrohet vetëm në shfrytëzimin e kullotave për bagëti dhe se mund të ekzistojë mundësia e ndonjë marrëveshjeje me Malin e Zi për shfrytëzimin e tyre, ne iu kemi qas edhe analizës së valorizimit ekonomik dhe dëmeve që mund të shkaktohen nga ndryshimi i vijës kufitare”, potencojnë ata.

“Kemi analizuar pellgun e lumit Bjelluha si një kompaktësi morfologjike dhe hidrike të terrenit i cili mbetet komplet jashtë territorit të Kosovës me hartat që përdoren nga institucionet e Kosovës në kundërshtim me hartat e komisionit Gjillasit në kohën e TITOS. Kemi ndjek të gjitha procedurat shkencore hartografike dhe fiziko-gjeografike dhe kemi nxjerr disa rezultate. Pellgu Bjelluah konsiderohet si një nga burimet kryesore të Lumbardhit të Pejës, me një sasi të madhe të ujit. Ky pellg ka mbi 45% ekspozicion verior, që për gjerësitë e mesme gjeografike veriore, në një lartësi të tillë mbidetare konsiderohet si një pasuri e madhe”, thonë më tej në hulumtimin e tyre Dr. Florim Isufi dhe Dr. Shpejtim Bulliqi.

Ata thonë se duke studiuar morfologjinë e pellgut dhe duke parë se pellgu është i izoluar nga Mali i Zi, dhe i cili ka dalje në anën e Kosovës përmes një gryke të ngushte afër Kuqishtës, u simulua mbyllja e rrjedhës së lumit me një pendë për të ndërtuar liqe artificial.

“Fituam një liqe artificial i cili në bazë të lartësisë së pendës do të akumulonte sasinë e ujit të rrjedhës së Bjelluhës. U konstatua se një liqe i tillë artificial në hapësirën më ekologjike në Kosovë do të ishte kapital shumë i çmuar dhe mjaft profitabil për rrafshin e Dukagjinit dhe Kosovën në tërësi. Liqe të tillë artificialë në lartësi të tillë mbidetare dhe me vëllim të njëjtë ka gjithandej në botë”, theksojnë ata.

Tabela 3. Sipërfaqja dhe kapaciteti i liqenit artificial në lumin Bjelluha sipas lartësisë së pendës

Lartësia e pendës 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m
Sipërfaqja e liqenit në hektar 8.44 33.92 74.19 141.66 249.10 396.04
Sasia m3 2.108.750 8.435.000 31.245.000 68.252.500 128.837.500 219.287.500
Burimi: Llogaritjet i kanë bërë autorët duke aplikuar programe aplikative të GIS-it dhe MDR me saksi prej 20m/pixel

Në fund, pas konstatimeve të shumë fakteve, kemi hedh edhe një herë pyetjet që përdoren në hulumtime gjeografike me qëllim që dikush nga institucionet e Kosovës apo edhe shkenca në përgjithësi të jep përgjigje se KU, KUR dhe nga KUSH u bë modifikimi i kufijve të caktuar nga komisioni i Jugosllavisë i udhëhequr nga Millovan Gjillasi dhe i aprovuar nga Tito.

Pas analizave të bëra dhe rezultateve të fituara, mund të përfundohet se:
• Ka probleme dhe paqartësi në vijën kufitare të Kosovës me Malin e Zi;
• Vija kufitare e punuar dhe e publikuar në hartat topografike 1948/58/62 nga IGJU i Jugosllavisë është i saktë, metodologjikisht i drejtë, dhe se askush nuk mund të gjej asnjë vërejtje bazuar në morfologjinë e terrenit;
• Vija kufitare e punuar dhe publikuar nga institucionet e Kosovës nuk i përmbahet rregullave për demarkacion, nuk i përcjell vijat ujëndarëse dhe ka probleme të shumta identifikuese dhe në mirëmbajtje të kufirit;
• Dallimi në sipërfaqen e Kosovës mes këtyre dy vijave kufitare është 82.3 km2 në dëm të Kosovës;
• Sipas vijës kufitare nga hartat e institucioneve të Kosovës jashtë territorit të Kosovës mbesin burime kryesore ujore të Lumbardhit të Pejës;
• I shkaktohet dëm i pa llogaritshëm Kosovës në aspektin ekonomik dhe resurseve ujore.

Tabela 3. Sipërfaqja dhe kapaciteti i liqenit artificial në lumin Bjelluha sipas lartësisë së pendës

Tabela 3. Sipërfaqja dhe kapaciteti i liqenit artificial në lumin Bjelluha sipas lartësisë së pendës

 

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...