Published On: 19 Qershor, 2016

Bashkimi i kombit

 

Nga Skënder S. Kapiti

Konsolidimi dhe triumfi i kombit është liria e bashkimi kombëtar dhe demokracia e legjitimiteti popullor. Kombi duhet të udhëhiqet nga elita patriotike, qytetare,rinore e intelektuale dhe ka nevojë për lëvizje të tilla, inisiativa e reforma të pandërprera dhe për vizionin e shekullit të ri. KOMBIT I NEVOJITET KONSOLIDIMI I VET nacionaldemokratik që dtth afirmim, krenari, personalitet e identitet, demokracitet e mirëqënie; të pranojë e respektojë të tjerët po dhe të pranohet e respektohet prej të tjerëve. Globalizimi presupozon të kryer proçesin nacional që ka filluar 300 vjet më parë me krijimin e shtetkombeve, mirëpo kombet që nuk e kanë realizuar akoma integrimin demokratik shoqëror dhe bashkimin kombëtar siç është kombi ynë duhet të bejmë kujdes se globalizimi është vepër e kombeve të perparura e të zhvilluara dhe së pari është në favor të interesave të tyre.
Ne për të arritur bashkimin kombëtar duhet të shfrytëzojmë avantazhet e globalizimit e të drejtën nderkombëtare të popujve për vetvendosje si dhe parimin universal të lirive e të të drejtave të njeriut ku NATO në emër të tyre ndërhyri për çlirimin e Kosovës. Për Bashkimin Kombëtar duhet të punojmë ne, ta kërkojmë se nuk vjen vetvetishëm ashtu siç nuk erdhi vetёvetishëm as Pavarёsia e Kosovës. Të gjithë duhet të ndërgjegjsohemi për rëndësinë e përjetshme të përkatësisë nacionale që janë personaliteti dhe identiteti ynë, siguria e mirëqënia jonë në një shtet të përbashkët. Për realizimin e këtij qëllimi nuk nevojitet vetëm retorika shterpë dhe speculative me termin komb që bën politika e sotme dhë që nuk ka as përkushtimin, as dëshirën e as vizionin për bashkimin kombëtar por ndoshta të kundërtën po. Që të punojmë sot për realizimin e bashkimit kombëtar nuk kërkohet sulm e as lufte por realizimi i legjitimitetit demokratik, ai i realizimit të tre gjëndjeve të sovranitetit në të dy shtetet: sovranitetin e individit, të popullit e të shtetit dhe të legjitimitetit të pushtetit.
Bashkimit kombëtar si i pashmangshëm kërkon nga kombi ynë aktivizim e pjesmarrje politike , poziconim këmbëngulës,vizionar e stratëgjik për bashkimin e kombit, zhvillim ekonomik e mirëqënie, realizim vlerash e standartesh demokratike, ndërtimin e shtetit ligjor që kërkon ndërtimi i një shoqërie të drejtë e moderne në realitetin global të sotëm. Që të bëjmë këto duhet që politika të marrë përgjegjsitë duke qenë transparente, e ndershme, e hapur në një shoqëri të hapur ku politikbërja dhe politikat të angazhoje shoqërinë për reforma të pandërprera, kërkohet luftë e pandërprerë kundër korrupsionit, kërkohet funksionalitet dhe rezultate konkrete.
Triumfi i kombit është i lidhur me ndjesinë, krenarinë e shpirtin kombëtar,po nuk është e mjaftueshme vetëm kjo, po ka të bëjë dhe me idealet e vlerat si ato të lirisë, punës, pronës, drejtësisë, sigurisë sociale etj, madje shumë kombe moderne formimit të tyre i dedikohen këtyre vlerave; ndërsa në aspektin ndërkombëtar kombi realizon sigurinë, barazinë, sovranitetin e reciprocitetin dhe duke mos u pajtuar me asnjë lloj pasiviteti, inferioriteti apo servilizmi të cilat politika e sotme e pushtetit në të dy shtetet nuk i ka, dhe për të aspirata kombëtare nuk është as retorikë madje.
Politika shqiptare e pushtetit është një karakatinë politike e trashëguar dhe e rindërtuar mbi themele hatërllëku, xhambazllëku, miqësirash e interesash të pandershme përfitimesh e servilizmash prej së cilës gëlojnë mashtrimi, tradhëtia e korrupsioni; politikë që buron nga legjitimiteti autokratik, i krijuar e fabrikuar duke imponuar e manipuluar opinionin dhe vullnetin e të tjerëve në funksion të egoizmës dhe kultit të individid duke përjashtuar legjitimitetin demokratik të pushtetit ligjor. Autokracitë kudoshqiptare politike, shoqërore e pushtetore, vendore e shtetërore janë shkaktarët kryesorë të përçarjeve dhe mosrealizimeve kombëtare,demokratike e integruese, pasi ato shohin ngushtë vetëm për interesa personale pushteti e pasurore që edhe personalitete ndërkombëtare shpeshhere dhe publikisht e kanë deklaruar këtë paturpësi të politikanëve tanë sidomos në Shqipëri prej së cilës infektohet pastaj dhe ajo në Kosovë e ajo shqiptare në Maqedoni.
Është e papranueshme dhe antikombëtare që në epokën e sotme të demokracisë globale këto që cituam dhe fryma akoma kanunore, bajraktareske, krahinore dhe egoizmi i egër për pushtet i kohëve paramoderne të pengojë e të dëmtojë personalitetin e individit, legjitimitetin popullor, shtetin ligjor e për pasojë dhe Kombbashkimin. E pavarёsishtkëtyrebashkimiështëipashmangshëmsepse:
a) vetë zhvillimi edukativ,ekonomik e politik,kulturor politiko-demokratik ushqen, inspiron e i kërkon bashkëkombasve tanë besnikërinë dhe krenarinë e lidhur me rëndësinë e përkatësisë kombëtare dhe ndaj shtetkombit të bashkuar. Kjo e bën qytetarin shqiptar qe të mos ndjehet subjekt i krerëve politik e të pushtetit, të krahinizmave,ideologjizmave e dogmave, por të ndjehet si qytetar i kombit të vet i denjë e i barabartë dhe me personalitet;

b) ndërgjegjёsimi patriotik, qytetar, politik e ligjor të qëndrimit individual, të vlerave kombëtare e universale e të mirëqënies së përgjithshme kanë zbutur dasitë e përçarjet politike, fanatizmat e besnikëritë krahinore e partizane dhe egoizmat të cilat i ushqen politika e interesit personal dhe e pushtetit, veçanërisht në Shqipëri të cilën e kanë konstatuar madje dhe institucione e personalitete ndërkombëtare, dhe e kanë deklaruar shumë herë këtë si shkaktare të mosintegrimit së bashku me korrupsionin ekonomik, politik e elektoral. Politika shqiptare në Shtetin Shqiptar historikisht ka krijuar vazhdimisht varfëri, konflikt, papërgjegjshmëri e paqëndrueshmëri e jo me te interesohet apo tё punojё pёr bashkimin e kombit dhe kështu po shkon edhe në 100 vjetorin e Pavarësisë,

c) pavarësisht politikës, Bashkimi i Kombit është i pashmangshëm dhe lëvizet drejt triumfit të tij, sepse interesi kombëtar i gjithqytetareve shqiptarë është më i madh dhe më i lartë se çdo lloj interesi politik e pushteti personal, të të pasurve, monopoleve, grupeve e partive,

d) epoka moderne e globalizimit ka krijuar kushtet, favorizimet e mundësite e lirive etnike, kulturore, politike dhe demokratike nën suazën e të drejtës së popujve për vetvendosje dhe të lirive dhe të drejtave universale të njeriut që motivuan botën moderne të ndërhyjë edhe ushtarakisht për çlirimin e Kosovës nga Serbia, Kuvajtin nga Iraku, çlirimin popujve afgan, iraken e libian nga regjimet diktatoriale që dhunonin liritë e të drejtat njerëzore. Proçeset globale sot botës i kanë dhënë fizionominë e një shoqërie globale me organizatat shumëkombëshe joqeveritare, me organizma ndërkombëtarë ekonomikë e financiarë, OKB ka marrë tashmë atributet e një palamenti botëror; po kështu dhe BE është pothuajse një konfederatë e shteteve europiane në të cilën dy shtetet tona janë akoma të paintegruara. Në këto rrethana nacionalshovinizmave u është dhënë fund pavarsisht se akoma përpëliten fqinjët tane për mosnjohjen e bllokimin e Pavarsisë së Kosovës;

e) shpallja e Pavarsisë së Kosovës dhe krijimi i dy shteteve shqiptare të lira e të pavarura kombëtarisht, do të thotë se jemi realisht më afër se kurrë në histori pranë bashkimit, duan apo nuk duan armiqtë tanë, duan apo nuk duan ata të cilët pengojnë nga injoranca, interesi i ulët për pushtet e pasuri dhe egoizmi negativ. Koha është me ne, po duhet ne të jemi në kohë që të arrijmë triumfin e bashkimit se mjaft jemi vonuar. Shtetet, identitetin e tyre kolektiv kombëtar e mbështesin dhe e nxisin për ta bërë kombin e vet rezistent e denjësisht konkurent pavarësisht dukjeve kozmopolite e marrëveshjeve e deklaratave për njohjen e pranimin e koncepteve të drejtësisë, lirisë, demokracisë, lirive e të drejtave të njeriut dhe atë ndërkombëtare. Edhe shtetet më demokratike të botës në momente të caktuara edhe haptazi me veprime e ndihma financiare e ushtarake kanë treguar fanatizmin e tyre në favor të interesit kombëtar.

NëBallkanproblemin e pazgjidhurkombëtar e kemi ne shqiptarët, dhepërkëtëarsyejemidhe do tëjeminëantagonizëm me kombet e tjerëfqinjë me ne: serbët, grekët, maqedonasit e malazestë, porjopërfajintonë,porpërfajit e padrejtësivehistoririkeqënajanëbërënevembitëdrejtëntonëhistorikepërtëpasurshtetintonëetnikoterritorialtëbashkuar; kudo ne shqiptarëtkufizohemingashqiptarë e përçudiakomaserbëtkërkojnëterritorenëKosovëkurmbajnëPreshevëndhegrekëtkërkojnëJugunneShqipërikurmbajnëçamërinë. Sot kemidyshteteshqiptarenjërealitetipashmangshëmqëiparaprinbashkimitporqëakomanëtëdyshtetettonanukkemikapërcyerprovën e krijimittëaparaturësshtetëroremirëfunksionaledhemodernenëtëdyshtetettona as me forcattonajo se jopomadje as me ndihmënqënajapinvazhdimishtshtetet mike demokratike, e kjomëshumëvjensiçudipërShqipërinëqëposhkonnë 100- vjetotorin e pavarësisësësaj. Çfarët’ithemikësaj? Nukmjaftonvetëm me fjalën “duhet” sijustifikim, pokërkohetveprimqënetëbëhemikombkërkues per vetedhedenjësishtkonkurrues me tëtjerëtsisfidantidenjënëaspektinkombëtar, politik, ekonomik,tesigurisëdhedemokratik, qëjanëvleratmëtëmëdhanë plan tëbrëndshëm e tëjashtëm. Tëkonsolidohemisidyshtetesocialekupluralizmipolitik e demokratikoorganizativdhesëparipartitëtëkrijojnëvullnetin e lirëpolitik e demokratikdhepoashtu ta njohin e respektojnëatëdhejo ta manipulojnë, mashtrojnëdherrëmbejnë duke sjellëkorrupsion, përçarje e tradhtikundërpublike (sepsetradhëtiështëdhekurpremton e se mbanpremtimin, mashtrondhebënpabesinë, korrupsionin e përçarjen).
Ne gjithmonënakamunguarnjëstrategjiedukative, shkencore e akademikenëhartimin e njëvizioni e perspektivetekjartëkombëtaredherrjedhajonëhistorikemësëshumtikaqenëspontane e mëshumëkanëvendosurtëtjerët se savetë ne, se potëishte e kundërtagjendjajonë do tëishtendryshe.Sotkohapunonpërnedhemëshumë se kurrëduhettëpunojmëqëtëbindimbotënmoderne se dhe ne jemikomb modern, denjësishtkonkurues e iqytetëruar me kulturë e prosperitet, demokratik e integrues, ibarabartë me kombet e prosperuartëEuropësqë e meritojmëbashkiminkombëtartëndarë e tëvonuarpadrejtësishtprejtyre. Vleramë e madhepërnjëpopullështërealizimikombëtar e demokratik, mirëponërealitetinshqiptarpërpolitikëndhepolitikanët e sajkjovlerëetikëdetyruesedhe sublime është e dorëssëdytëdhe e sfiduarngainteresatpersonalepërpushtetçfarёpërbënpapërgjegjshmëri e mëkatdhemëkeq se kaqështëtradhëti. Fatkeqësishtjovetëmpolitikapordhemëgjërënëaktivitetinshumëdimensionalprivat, publik, kulturoro-edukativ, intelektualo- akademik, informativo- mediatik, etj. mungonnjëgjykimracional, analitik e ipaanshëm; mungondebatikonstruktiv, komunikativ e kritik, çbllokues, argumentues e ilirënëfunksiontëinteresitkombëtar, emancipues e prosperuespërtëçmontuar e larguarstrukturat, funksionalitetet e mentalitetet e vjetra, egoiste, tëpapranueshme e tëdëmshmepërndërgjegjenshoqërore.
Populliynëvetndërgjegjsiminkombëtar e kamëtëlartëdhemëtëhershëm se shumëkombetëtjerëdhesibashkësikemihyrene rrugën e demokratizimit e tëintegrimiteuropianpor, ne para se europianjemishqiptarëdhe se politikasinëShqipëridhenëKosovëduhet ta fiksojëmëndjendhetëpunojëpërstratëgjinë e bashkimitgradualisht me anëtëforcimittëlidhjevepatriotiko-kushtetuese, dmokratike, ekonomike e kulturoretëbashkëkombasvetanëkudoqëtëjenë. Kombi gjithnjëkonsolidohet e bëhet pa pasurarsyetëkthehemitësëkaluarës e reminishencës, sepsepërvoja e trashëgimia e sëkaluarëssëafërt e tëlargëtnukponashërbenpormëshumëkemipasurpërçarje e mosmarrveshjevetëpengueseqënakanëbërëdëm.
Po çfarëduhetbërëqëgjithnjë e nëvazhdimësitëbëhemi?
Po, duke rezistuar, qëndruar e sfiduarproblematikatsadokomplekse e tëvështiraqofshinato; duke qëndruarkundërnënshtrimit, mashtrimit, turpeve, tëgabimeve e tëpapranueshmes; duke irezistuartëtashmes e tëvërtetavetëkorruptuaratëdemokracisëdhe duke konkuruardenjësishtnëglobalizmin e integrimingllabërues.
Popujt e kombet e bëradhetëpërparuarajanëbërë me përpjekje e vuajtjesikombetëpavarura ,tëbashkuardhesinacionalshtetemoderne.Edhelindjaështëvuajtje,vuannënaqë e lindfëmijëndheqanedhefëmijaqëlind;dheçdorilindje e ringritjeshoqëroreapoevoluimështëvuajtjepodhemplakjenjëkohësisht,pasimplaketbreziqëvuajtipërtëlënëtrashëgiminë,ebreziirinukështëshumëmirënjohësdhenukkashumëdhimshuri e ndjesipërparaardhësit, përdhimbjet e vuajtjet e sëshkuarës,sepsenuk e kuptojnëpërmomentin se dhevetëbreziiri do mplaketdhe se duhettëlejë e tëpunojëpërtëtjerët .Kjoështënjëçudi e pashmangshme e vazhdimësisësëjetës. Prabërja, ndërtimi, krijimi, lëvizja, demokracia, teknologjiajanëbërjetëpandërprera.
Kombi behet e zhvillohet nga populli me mëndje të matur e racionale dhe me veprime e punë të dobishme. Arritjet, bërjet, emancipimi, reformimi, edukimi, ekonomizimi, kulturalizimi, moralizimi nuk kanë cak, në çdo moment ato janë e shërbejnë si fillime dhe për ne në këtë rrugëtim të pa fund është mirë të mos jemi në fund të fillimeve,por e them përsëri të jemi konkurentë te denjë.
Nga libri “TRIUMFI I KOMBIT”, Autor S.S. KAPITI

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...