Published On: 12 Shkurt, 2016

Avokati i Popullit kërkon që Serbia të kthejë pensionet e kosovarëve të ndaluara në vitin 1999

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, Hilmi Jashari, ka publikuar opinionin që i ka drejtuar Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për mosekzekutimin e aktgjykimit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNj), për rastin Grudiq kundër Serbisë, me numër 31925/08 (2012), shkruan sot Koha Ditore.

Në vendimin e Strasburgut të datës 17 prill 2012, u është dhënë e drejta për kthim të pensioneve të ndërprera në vitin 1999, dy pensionistëve nga Mitrovica me mbiemër Grudiq, të cilët për t’u ankuar në Strasburg ishin shpërngulur në Novi-Pazar, pasi që kjo Gjykatë nuk shqyrton ankesat e banorëve të shteteve që nuk janë anëtare të Këshillit të Evropës.

Me këtë aktgjykim, sipas opinionit të Avokatit të Popullit, u është njohur e drejta edhe të gjithë paditësve potencialë, për marrjen e mjeteve nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor (SPDIF).

Sipas një njoftimi për medie, të lëshuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, ky opinion paraqet rastin e parë kur një institucion kombëtar i të drejtave të njeriut i drejtohet Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, bazuar në Rregullën 9 të Rregullores që ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të aktgjykimeve, për zbatimin e një vendimi të GJEDNj-së kundrejt një vendi të tretë.
Sipas të dhënave të prezantuara në këtë opinion, shuma e borxhit që Serbia u ka pensionistëve të Kosovës, sipas shifrave të prezantuara nga SPDIF-ja ishte 1 miliardë e 8 milionë euro, ndërkohë që sipas Ministrisë së Financave kjo shumë ishte 1 miliardë e 50 milionë euro.

Në deklaratën hyrëse të këtij opinioni, Institucioni i Avokatit të Popullit i Republikës së Kosovës, ka shprehur shqetësimin për mospërmbushjen e obligimeve të Republikës së Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës, sipas aktgjykimit të GJEDNJ-së, në vitin 2012, për rastin Grudiq kundër Serbisë.(Më gjerësisht lexoni sot në Koha Ditore).

 

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...