Published On: 14 Maj, 2016

Arbëneshët kanë ardhur në Zarë para 290 vjetëve dhe aty janë edhe sot…

Arbëneshët e Zarës këto ditë shënuan me një sërë aktivitetesh 290 vjetorin e ardhjes dhe mbetjes së tyre në Arbënesh afër Zarës dhe konsiderohen banorët më të vjetër të qytetit të Zarës, duke pasë parasysh se shumica e banorëve të sotëm të Zarës janë të ardhur nga vendbanimet e ndryshme të rrethinës, pas ardhjes së arbëneshëve në Zarë.

Petar Juriq është i mendimit se ia vlen të lavdrohet çdo iniciativë që rezulton me rezultate pozitive ndaj çështjes së studimit dhe shtjellimit të historisë së ardhjes së arbëneshëve dhe mbetjes së tyre në Zarë. Gjatë historisë së afërme dhe të largët, shumë autor janë mrrë më këtë temë, e shpeshherë edhe nga motive romantike, e kohë pas kohe edhe si ekspert, por shumë pak dhe rrallë në aspektin shkencor. Janë bërë shumë publikime, por cilësia e brëndisë së tyre në shumë raste vihet në pikëpyetje. Por, kështu ose ashtu, mbi ardhjen dhe mbetjen e arbëneshëve afër Zarës është bërë e ditur mjaft duke theksuar se për të pasqyrë të plotë relevante shkencore duhet bërë dhe realizuar një project të hulumtimit dhe përpunimit të të dhënave nga Arkivi i Venedikut, Arkivi i Zarës, Arkivi i Turqisë etj… që pa dyshim do të zgjasë shumë vite, por përfundimisht do të rezultonte me një vepër të vërtetë shkencore.

Me rastin e shënimit të 290 vjetorit të ardhjes së arbëneshëve në Zarë, do të mbahet edhe festa e arbëneshëve, e mirënjohur ndër arbëneshët si “Çudia arbëneshe”. Mbase, gjatë shënimit të këtij përvjetori, ka gjasa të “del në sipërfaqe” ndonjë e dhënë e panjohur deri më tani.

Ajo që vazhdimisht diskutohet në të gjitha mjediset dhe debatet është çështja se çfar i shtyu arbëneshët që para afro tre shekujve të braktisin vatrat e tyre shekullore dhe te shpërngulen përtej kufijve ndërmjet Venedikut (Republika Veneciane) dhe Shqipërisë nën sundimin turk dhe ate nga malësia e mbishkodrës, nga rajoni i Shestanit, drejtë Zarës? Konteksti historic na bën të ditur se në atë kohë, Republika e Venedikut ka pasë aspirate të masovizimit të rajoneve të veta e sidomos rajont rurale. Mirëpo, për shkak të rrethanave të palakmueshme, popullata gjithnjë e më tepër është zvogëluar, ndërsa nevojat që ka pasë pushteti i athershëm për fuqi punëtore dhe ushtar-luftëtar kanë qënë shumë të mëdha.

Në atë kohë, rajoni i Zarës ka qënë shumë pak i populluar dhe ka pasë raste kur janë kaluar kilometra e kilometra dhe shumë rrallë kanë hasë në ndonjë banor. Tërësitë urbane kanë pasë nevojë për ushqim dhe për këtë gjë, për pushtetin ka qënë i mirëseradhur secili mashkull i aftë për shërbim ushtarak-për formacione ushtarake.

Dukë pasë parasysh se në atdheun e tyre, arbëneshët kanë jetuar të rrethuar nga armiqë të përbetuar (Osmanllinjtë) dhe duke pasë parasysh se si komunitet katolik kanë qënë vazhdimisht të shtypur, për këta është përkujdesur kryeipeshkvi Vicko Zmajeviq,-kryeipeshkv i Zarës nga 1713, që me urtësinë e tij ta popullojë prapashpinën e Zarës me banor të rinjë dhe me këtë të realizojë disa qëllime.

Së pari, ti shpëtojë shpirtërat e trazuar katolik nga rrethimi armiqësor; së dyti ta plotësoje e mbushë hapsirën boshe me njerëz-banor dhe së treti të përforëcojë besnikërinë ndaj Republikës së Venedikut, që sipas tij kjo do të thotë “të jemi në dispozicion”, sepse me pushtetin gjithnjë duhet qënë mirë.

Gjatë kësaj kohe, është përforëcuar gjithnjë e më tepër një histori për bëmirësinë e ipeshkvit Zmajeviq, edhe pse në këtë “project” knë marrë pjesë edhe shumë persona tjerë  civil, si dhe persona të autoriteteve kishtare dhe ushtarake, transmeton Ina.

Përfundimisht, providuri gjeneral i Zarës në periudhën 1723 – 1726, Nicollo Erizzo, ka lejuar vendosjen e arbëneshëve në afërsi të Zarës dhe ky vendbanim gjatë kohë është quajtur “Borgo Erizzo” –(Qyteza e Ericos), dhe kështu ka vazhduar deri në kohën kur ky vendbanim përfundimisht është quajtur ARBËNESH- emër që e mban edhe sot e kësaj dite.

Vala e re e shpërnguljes dhe ardhjes së arbëneshëve në Zarë dhe rrethinë

Gjatë vitit të kaluar Krsto Peroviqi dhe  Tomislav Perović e kanë botuar për herë të parë pas 132 vjetëve librin e prof. Tullio Erber-it  “La colonia albanese di Borgo Erizzo presso Zara”  të përkthyer në gjhën kroate, pas studimeve të shumt gjatë shumë viteve  të publikimeve paraprake në këtë temë si dhe duke studjuar edhe dokumentet arkivore si p.sh. “Arkivi regent dhe burimet tjera në Zarë. Prof. Erber relativisht në mënyrë shumë precise ka paraqitur një grumbull të dhënash deri tek të cilat ka arritur të grumbullojë duke dashur që nga këndvështrimii tij të pasqyrojë aspektin dhe kontekstin e gjërë, ndërsa historinë e e arbëneshëve të Zarës e fillon me ardhjen e tyre në vitin 1726.

Prof.Erber ka konstatuar se për ardhjen e arbëneshëve në vitin 1726 është lejuar toka e përkufizuar “ nga lindja dhe perëndimi toka-prona e kryeipeshkëvisë së Zarës, ndërsa nga jugu në veri përkufizohet  buzë rrugës publike me tokën e Giovanni Battista Stocca,  dhe pikërisht në këtë pjesë të tokës janë ndërtuar ato 16 shtëpitë e para të arbëneshëve në vitin 1778, shtëpi që kanë pasë edhe oborret dhe kopështet e tyre. Erberi vazhdon me ate se për shkak të nevojave të mëdha të tokave, është vendosur që arbëneshët të vendosen në Zemunik dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat për tokën, pyjet, kullosat etj.

Pas valës së parë, pason vala e dytë e ardhjes së arbëneshëve ndaj pushteti është angazhuar në mënyra të ndryshme që ardhacakët sa më shpejt dhe sa më mirë të integrohen, Ka pasë disa valë të shpënguljeve-ardhjeve të arbëneshëve, që mund të konstatohet në bazë të shtrirjes së mbiemrave.

Prof. Erber thekson se në kohën e botimit të librit të tij për arbëneshët në Zemunik kanë jetuar disa familje arbëneshe dhe përmendë mbiemrat e këtyre familjeve si p.sh: Prengja, Periq, Marushiq, Shestan, Pinçiq, Petani, Qurkoviq, Gjergja, Paleka, Shkopela, Katariq dhe Bragela.

Relativisht shumë shpejt arbëneshët që kanë jetuar afër Zarës tërësisht janë adaptuar dhe kanë hyrë në rrjedhat e jetës kolektive. Në vitin 1733 është formuar fondacioni për ndërtimin e kishës dhe autoritetet e pushtetit u kanë dhënë lejen për ndërtim në vitin 1755. Kryeipeshkvi Zmajeviq ka qënë shtylla kryesore dhe mbështetja më e madhe për ndërtimin e kishës, që edhe sot mund të shihet në shënimet në këtë objekt fetar. Pas pak kohësh, Zmajeviqi inicon ndërtimin edhe të shtëpisë së famullisë dhe dalngadalë kanë filluar ndërtimin edhe të objekteve tjera me rëndësi të përghithshme, si për shembull “Bunari mbretëror” i vitit 1546, që sot njihet si “Fontana”, ndërsa vet arbëneshët në këtë mikrolokacion kanë marrë edhe identitetin e tyre visual, gjurmët e të cilit identitet i gjejmë edhe sot e kësaj dite, -diku muret e larta të oborrit, arkitektura etj etj…

Prof. Erber përmendt të dhënat se sipas kadastrës se në tokat publike në vitin 1756kanë jetuar këto familje: Bergella, Bitri, Qurkoviq, Luca (Kotlar), Kalmetiqi, Kovaçiqi, Kovaçeviqi, Duka,, Prens Duca, Nikpalji, Jovi (-qi), Jelenkoviqi, Marsiga, Krasta, Marushiqi, Marshani, Nikagi, Petani, Pinçi, Peci, Shkopela, Shestani, Smira, Vukiqi, Vladoviqi, Çankoviqi, Radojçeviqi… gjithsej  406 persona.

(….vazhdon  nesër…)

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...