Published On: 22 Janar, 2016

Aplikimi i metodave operative për luftim të kriminalitetit!

Besnik Gjaka

Në librin “Dhjetë mijë armiq publikë”, autori Kërtnej Kuper duke folur për punën e policisë amerikane kundër krimit në nivelin më të lartë të shoqërisë amerikane, thoshte se “ai lulëzon, sepse  ka një themel… të përbërë nga matrapazë, hajdutë, shitës të lidhur me doganat, doktorë, gjykatës dhe shitës automobilash, konfederata të grave, pronarë të fshehtë, njëqind e një forma të tjera të një prapavije mbështetësish, që jetojnë në krim, ndërsa krimi lulëzon mbi ta”.

Roli i policisë është që të merret me kriminalitetin në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nga aspekti i zbulimit apo parandalimit, është e domosdoshme që policia të lirohet nga disa pengesa, të cilat e pamundësojnë ose e ngadalësojnë veprimin e saj kundër kriminalitetit. Ky rol i policisë, në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë, varet nga bashkëpunimi i policisë me qytetarët, gjegjësisht i policisë me opinionin brenda sektorit dhe në përgjithësi. Në këto marrëdhënie, policia duhet të shfrytëzojë të gjitha përparësitë e menaxhmentit, të cilat e bëjnë policinë më të afërt për qytetarët, pikërisht për shkak se brenda sektorit ekzistojnë kushtet më të volitshme për këtë. Analiza e kriminalitetit varet shumë nga cilësia dhe renditja e evidencave statistikore, të cilat kryhen në shërbimet analitike të organeve të punëve të brendshme. Por, kjo statistikë i ka të gjitha mangësitë që i kanë statistikat e kriminalitetit në përgjithësi. Të dhënat statistikore të organeve të punëve të brendshme janë të pamjaftueshme, sidomos nëse shfrytëzohen në mënyrë joadekuate ose nëse atyre iu jepet rëndësia që ato nuk e kanë.

Veprimtaria e një shërbimi të mirë analitik në organet e punëve të brendshme kontribuon në avancimin e veprimtarisë operative, jo vetëm represive, por edhe preventive. Ne do të ndalemi vetëm në disa prej këtyre aktiviteteve, të cilat bazohen në veprimtarinë analitike. Me interes të veçantë janë analizat që bazohen në rezultatet operative të disa përpunimeve të materialeve kriminalistike që kanë të bëjnë me lëndë të domosdoshme për inicimin e procedurës penale. Pra, këtu bëhet fjalë për materialet e domosdoshme për hartimin e kallëzimit penal. Të ndalemi te rëndësia e të dhënave analitike e statistikore në bazë të të cilave parashikohen gjendjet parapenale apo hulumtimet e situatave të ardhshme kriminale. Plotësimi i këtyre përmbajtjeve mund të bëhet nëpërmjet përpunimit analitik kriminalistik dhe kontrollit kriminalistik. Në esencën e orientimit të aksionit konkret antikriminal duhet të jetë parashikimi i manifestimit kriminal në hapësirën e caktuar, në kohën e caktuar dhe nga persona ose grup i caktuar. Gjendjet ose situatat parapenale duhet të vështrohen në raport me hapësirën dhe kohën. Kur bëhet fjalë për hapësirën, atëherë duhet të nisemi nga mikro-hapësira ose mikro-sektori (operativ), bashkësia lokale dhe deri te rajoni patrullues i policisë. Kjo është e arsyeshme në radhë të parë për shkak se qytetarët e bashkësisë lokale duhet të përfshihen drejtpërdrejt në organizimin e sistemit të sigurisë, pra edhe me veprimin e përbashkët në sektorin e tyre, me qëllim të parandalimit dhe shkatërrimit të kriminalitetit.

Pa dyshim që rëndësi të veçantë në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar ka, legjendimi operativ, i cili është tërësi masash e veprimesh të menduara për të maskuar, mbuluar, justifikuar e mbajtur të fshehtë të vërtetën e një pune, një objekti apo një veprimi që kryen policia në operimin me teknikat dhe metodat për zbulimin dhe parandalimin e veprimtarisë kriminale. Për nga ngjarjet, shkaqet dhe rrethanat që përdoren për të fshehur të vërtetën e veprimeve, legjendimi është disa llojesh si, legjendimi real ose i thjeshtë dhe legjendimi kombinuar. Në legjendimin e thjeshtë shfrytëzohet dezinformacioni, i cili një ngjarje reale e paraqet për të justifikuar veprimet e bëra, ndërsa tek legjendimi i kombinuar veprimet dhe qëllimet reale justifikohen apo mbulohen me përdorimin e mjeteve dhe sajime ngjarjesh, me demonstrim forcash  e shërbimesh etj… Fusha e përdorimit të legjendimit policor është e gjerë. Ai përdoret më shpesh për realizimin e rekrutimit për bashkëpunim sekret, për sigurimin e gjurmimit me informatorë, për të rritur besimin dhe autoritetin e informatorit ndaj personave kriminelë, për nxjerrjen e informatorit nga gjurmimi, për të realizuar vëzhgimin sekret, për bërjen e kombinacioneve, operacioneve dhe kurtheve policore, për përdorimin e msz-ve etj.

E rëndësishme është që veprimet, që do të kryhen e masat që do të merren për llogari të legjendimit operativ, të mos jenë të kundërligjshme, të mos bien në kundërshtim me normat etiko-morale  dhe të mbështeten në situatën operative të gjurmimit apo të zonës, të njohur dhe analizuar me kujdes.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...