Published On: 14 Mars, 2016

AAK paralajmëron zyrtarët shtetëror: Do të arrestoheni nëse nuk e deklaroni pasurinë

  • Brenda datës 31 mars, të gjithë zyrtarët e lartë të shtetit duhet të dorëzojnë deklaratën e pasurisë dhe ndryshimet që ajo ka pësuar gjatë vitit 2015.

Është ky afati që parashikon ligji “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, kjo duke iu bashkëngjitur një tjetër veprimi nga ana e zyrtarëve të lartë, atë të plotësimit të formularëve në përputhje me ligjin për Dekriminalizimin. Ligji në fjalë parashikon edhe sanksione të ndryshme duke filluar që nga gjobvënia e deri te masa e ashpër që është burgim në rast se subjektet deklaruese nuk respektojnë afatet apo dhe mashtrojnë për pasurinë që deklarojnë.

“Për mos dorëzim në afat nga zyrtari dhe personi i lidhur me të aplikohet kundërvajtje administrative nga 50.000 deri 100.000 lekë. Për mos dorëzim në afat të deklarimeve nga autoritetet përgjegjëse të institucioneve publike aplikohet kundërvajtje administrative nga 50.000 deri 100.000 lekë. Për refuzim nga zyrtari dhe personi i lidhur me të bëhet kallëzim penal dhe bazuar në nenin 257 të Kodit Penal dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj”, thuhet në ligjin përkatës. Ndërkohë fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim sipas ligjit dënohet me gjobë ose me burgim deri 3 vjet.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...