Published On: 8 Gusht, 2016

A e duam Skënderbeun, apo na duhet?

Bujar Vani

Emri i Skënderbeut (ashtu si dhe ai i Nënë Terezës, në dy dekadat e fundit) është kthyer në një lejtmotiv të shqiptarëve, sidomos në përballje me të huajt, si shprehje e identitetit dhe simbolikës së spikatur kombëtare. Madje, do të thoshim, edhe duke eklipsuar apo shtyrë drejt harresës figura e personazhe të tjerë të historisë shqiptare, ndoshta prej nevojës për të qenë të konfirmuar dhe të miratuar edhe prej botës së përtej kufijve që gjithsesi ka një njohje relative mbi këtë personazh. E theksuar kjo veçanërisht për shqiptarët e emigruar apo të trevave të Kosovës, Maqedonisë e më tej. Kjo vihet re edhe në përpjekjet për t’u identifikuar edhe figurativisht përmes ngritjes së objekteve skulpturore apo memorialeve të tjerë që simbolizojnë Skënderbeun në sheshe, rrugë apo mjedise të tjera të vendeve të huaja. Ky evokim i pareshtur i një personaliteti “të lavdishëm”, “heroik”, “të njohur ndërkombëtarisht” duket se iu shërben shqiptarëve si antipod për famën dhe problematikën jo fort të kënaqshme që gëzojnë këtyre kohëve së jashtmi, qoftë për shkak të statusit të emigrantit, qoftë më së shumti për shkak të politikave ordinere që kanë drejtuar shtetin shqiptar në kohët moderne. Pra, kërkojnë të ndreqin imazhin e tyre duke u deklaruar si “bijtë e Skënderbeut që mbrojti Europën në kohë të vështira për të”.

Dhe në shëmbëllim të përvojave europiane, tashmë edhe në aspektin e paraqitjes figurative të tij (ashtu si dhe në lëmin shkrimor historiografik apo publicistik), bëhen përpjekje për ta paraqitur Skënderbeun jo më thjeshtë në variantin e prijësit dhe luftëtarit legjendar në betejë të përhershme majë kalit në turr me shpatë zhveshur, por duke i dhënë edhe dimensione të tjera, herë ato të shtetarit, herë ato të simbolit mbrojtës të krishterimit.

Por pikërisht në këto përpjekje ridimensionuese, vërehen edhe kontraste dhe debate mes palëve që e shohin në këndvështrime të ndryshme, apo dëshirojnë ta shohin sipas mënyrës së tyre gati-gati me shenja keqpërdorimi. E kjo nuk ndodh tek qytetarët e thjeshtë të cilët e duan Skënderbeun pa kushte dhe e kanë mishëruar në vetëdijen dhe memorien e tyre kombëtare kolektive. Atyre iu mjafton vetëm imazhi i tij, emri i tij, kujtimi i tij. Problematika që ka shoqëruar këtyre dy dekadave figurën e tij, së pari në trajtimin historiografik e më tej publicistik, pra të mendimit mbi të, për t’u pasqyruar më tej edhe në projektimin e tij në artet figurative sipas trajektoreve të këtij mendimi, qëndron në atributet që dëshirojnë apo orvaten t’i mveshin palë të ndryshme të angazhuara politikisht dhe të cilat përpiqen që përmes tij të orientojnë publikun drejt objektivave dhe kahjes së tyre. Publicistë, historianë, veprimtarë propagandistë etj., e artikulojnë personazhin në dimensionet që iu duhet, duke krijuar edhe një klimë paqartësie më tej në publik, e duke ngritur më pas edhe tymnajën e keqkuptimeve e keqinterpretimeve të rastit. Secila palë përmes trajtimit të tij dhe duke pasur parasysh peshën e madhe që ka kjo figurë mbi shoqërinë shqiptare në përgjithësi, duket se orvatet të shprehë e të ngulisë pikëpamjet, idetë (apo ideologjitë), orientimet e saj politike duke ia ngarkuar ato atribute edhe Skënderbeut, si për të “certifikuar” publikisht qëndrimin e njëanshëm mbi pakundërshtueshmërinë e përgjithshme të vetë figurës së tij.

E megjithatë zanafilla e debatit apo e kundërshtive që janë shfaqur këtyre kohëve ngjan se qëndron në premisën prej së cilës niset secila palë, dhe kur nisesh nga rrugë të ndryshme padyshim që edhe përfundimet të çojnë në drejtime të ndryshme, kështu që edhe argumentimet, të marra njëanshmërisht nga premisa që niset, ngjajnë se i qëndrojnë “të vërtetës”. Ndërkohë që pakkush ka menduar ta trajtojë figurën qendrore të Skënderbeut në kompleksitetin e vet historik, për të krijuar një mendim të qartë dhe të pakontestueshëm prej të cilit të niset çdo trajtim publicistik, apo më tej edhe i pasqyruar në aspektin figurativ. Kjo edhe për të gjetur përgjigjen e duhur secili që merr përsipër t’i shpjegojë një të huaji se çfarë përbën Skënderbeu për popullin shqiptar.

Pa dashur t’i hyjmë një analize shterruese, por thjeshtë për të hedhur një piketë mendimi më sistematik, sipas gjykimit tonë, figura e Skënderbeut përgjatë shekujve në memorien dhe vetëdijen shqiptare ka kaluar nëpër tre etapa të dalluara qartas, në përkim edhe të fazave të vetë historisë së popullit e të kombit shqiptar, duke marrë edhe atributet përkatëse të kohës, si personazh historik, si mit dhe si hero kombëtar. Dhe në secilën etapë është trajtuar sipas këtyre atributeve, qoftë në materialin shkrimor qoftë edhe në atë figurativ.

– Si personazh historik në dokumentet e kronikat shkrimore të kohës së tij, por edhe në trajtimet e mëvonshme po në këtë linjë, ai paraqitet me konkretësinë e tij të njeriut politik dhe ushtarak, me tërë kompleksitetin e ngjarjeve që përshkojnë jetën dhe veprën e tij në këtë cilësi. Ai është feudali i kohës që merr zotërimet e tij të trashëguara, zgjeron territore qoftë edhe në kurriz të aleatëve (sipas logjikës së kohës), lidh aleanca, bën dhe prish marrëveshje, lëvron lidhjet diplomatike me palë të ndryshme, lidh krushqi politike me feudalët e tjerë (edhe të etnive të tjera), zhvillon beteja të shumta me fuqinë më të madhe të kohës, perandorinë osmane (të cilën e njeh mirë për shkak të rrjedhës së ngjarjeve të jetës së tij), shfaqet si ushtarak dhe strateg i shkëlqyer, herë ndeshet e herë bie në ujdi me fuqinë tjetër të kohës Venedikun, mbështet dinastinë aragoneze të Napolit përkundër feudalëve të tjerë italianë, bëhet barrierë e vlertë përkundër kalimit të osmanëve në Europën e krishterë edhe pse shumë shtete të këtij areali kanë lidhur marrëveshje me vetë osmanët etj. etj.

Dhe i tillë trajtohet gjithashtu në paraqitjet figurative, ndër gravurat që shoqërojnë kronikat apo botimet mbi të, sipas përfytyrimit “tokësor” të një personaliteti politik, komandanti ushtarak, me tipare dhe atribute njerëzore. Edhe në vetëdijen dhe konceptimin e bashkëkohësve – qofshin nënshtetas të tij apo të zotërimeve të tjera shqiptare, qofshin politikanë, ushtarakë, diplomatë shtetesh e popujsh të tjerë, – ai shihet realisht si i tillë, pra si personazh historik, dhe, sipas këndvështrimit dhe interesave të gjithkujt, vlerësohet apo qortohet për këtë apo atë veprim.

Pra, kjo është etapa konkrete e jetës dhe veprimtarisë së tij politike e ushtarake, etapë e gjykueshme dhe e analizueshme në kriteret historiografike, publicistike e më gjerë.

– Si mit ai nis të mbruhet me kontributin e humanistëve të kohës së pasvdekjes dhe rënies së zotërimit të tij nën sundimin e osmanëve, kohë e cila u shoqërua edhe me ikjen masive të arbërve për në Itali. Prej penës së Barletit, Beçikemit e të tjerëve humanistë shqiptarë apo të huaj, figura e Skënderbeut përmes glorifikimit fillon të marrë atributet e mitit, çka u pasua dhe u konsolidua më tej nga kolonitë arbëreshe të përqendruara në jugun e Italisë, por edhe në qendra të tjera kulturore urbane të veriut italian, ku jetuan dhe zhvilluan veprimtarinë e tyre mjaft artistë dhe intelektualë shqiptarë, deri në ngritjen e “Shkollave shqiptare”. Dhe kjo etapë, pra e mitizimit të Skënderbeut, e cila zgjat për disa shekuj, i detyrohet më së shumti komunitetit arbëresh që, për të konservuar veten nga asimilimi në një truall të huaj dhe për të ruajtur kohezionin shoqëror, e ngriti figurën e tij në një mbrojtës të bashkësisë dhe të shoqërisë. E si çdo mit që krijohet nga realiteti historik, duke marrë tipare të së mbinatyrshmes, gati-gati karakterin e të shenjtës, të “hyjnores”, prej të cilit njeriu (apo në rastin tonë një popull) përmbush natyrën e vërtetë të tij duke përkujtuar origjinën vetjake, edhe ai i Skënderbeut tashmë ka përveç vlerës historike prej nga buron, edhe një vlerë simbolike përgjithësuese për identitetin arbër (apo më tej shqiptar). Në përmasat e heroit historiko-mitik ai shërben njëkohësisht për të ripërtërirë vetëdijen etnike, për të ushqyer konstitucionin shpirtëror e kulturor të tyre, për të përligjur autonominë politike e kulturore të tyre, për të ngjizur gradualisht frymën kombëtare në shekujt e mëpasëm. Kjo edhe në mungesë të lidhjeve aktive dhe ndërveprimit me atdheun amë për shkak të rrethanave historike, si dhe të përballjes me një mjedis vendas që gjithsesi e kishte të njohur figurën e Skënderbeut për shkak të veprimtarisë së tij ushtarake edhe në jugun italian. Madje ky mit që, siç thamë, merr lëndën edhe në panegjerikët e humanistëve, arrin të ndikojë ndjeshëm edhe në historiografinë e mëvonshme shqiptare, ku përzjehen elementët historiogafikë me ato legjendarë e mitikë. Emri i tij (që evokon një emër tjetër të madh të historisë, Aleksandrin e Madh), shpata e tij, deri dhe kali i tij u mveshën me përmasën mitike ashtu siç e kërkon tradita e krijimit të miteve, duke iu dhënë atribute të veçanta të pazakonta.

Edhe në krijimtarinë qoftë popullore apo të kultivuar, apo edhe në paraqitjet figurative tashmë Skënderbeu jepet në këto karakteristika, pra të mitit. E si i tillë, ai tashmë është i admirueshëm, i pagjykueshëm, simbol dhe bosht i vetëdijes popullore. Tashmë nuk ka fort rëndësi konteksti historik mbi të cilin vendoset, ai i kapërcen kohët, ai është themeli i identitetit dhe prijë për ecurinë e mëtejshme të shoqërisë drejt vetëafirmimit dhe konsolidimit.

– Si hero kombëtar, Skënderbeu nis të marrë atributet kur ideja dhe identiteti kombëtar filloi të ngjizet kulturalisht e politikisht edhe tek shqiptarët prej disa shekujsh nën sundimin osman, me sa duket duke e rikonkretizuar mitin e ruajtur tek arbëreshët, në funksion të një pikete themeltare për realizimin e objektivave kombëtare. Pra, nga kulti mitik i personazhit historik, ai u bë një fetish kombëtarist të cilin kujtesa kolektive e shfrytëzoi për të kërkuar të drejtën e një pavarësimi politik që e kishte zanafillën në bashkësinë etnike të gjakut si në kohë të Skënderbeut. Figura e tij shërbeu si pikë referimi në kohë të turbullta për shqiptarët për të ripërtërirë kujtesën dhe identitetin kombëtar. Tashmë ai nuk i shërbente më shoqërisë thjeshtë si një mit për të ruajtur vetëdijen etnike të dallueshme, si në rastin e arbëreshëve, por në funksion të një qëllimi politik. Evokimi i figurës së tij në periudhën e Rilindjes, qoftë në manifestet politike, qoftë në literaturën propagandistike e kulturore, i vlente qëllimit përbashkues kombëtar, por jo më pak edhe në periudhën e mëpasme të themelimit e konsolidimit të shtetit, deri dhe në periudhën e komunizmit.

Në këto periudha, e sidomos në këtë të fundit, ai shfaqet dhe rrënjoset si “Heroi kombëtar” i padiskutueshëm, duke iu spikatur më së shumti atributet e luftëtarit legjendar kundër pushtuesit, të udhëheqësit për liri e pavarësi, të simbolit për bashkim, të njeriut të thjeshtë e të palodhshëm, gati-gati në shëmbëllim të udhëheqësit komunist që rrinte “gju më gju me popullin”. Edhe në artet figurative ai shprehet në përmasat e heroit, në luftë të pandërprerë, në beteja të lavdishme, me veshjen luftarake, me përmasat e heroit legjendar. Elementët historikë realë edhe në etapën e heroit kombëtar, ashtu si të mitit, nuk ngrenë peshë, pasi heroi nuk vihet në diskutim, ai pranohet dhe adhurohet në atë model që jepet, duke i shërbyer siç thamë qëllimit politik.

E kjo situatë duket se ka ndërruar disi në pamje të jashtme, por në thelb ngjan se është e njëjta. Edhe në ditët e sotme, kur siç thamë janë ngritur dhe debatet e kundërshtitë mbi figurën e Skënderbeut, vijon përsëri  përdorimi për qëllim politik. Vetëm se në kontekstin e sotëm ka larmi qëllimesh dhe doemos që edhe përplasjet do të ndjehen publikisht. Nëse në kohë të tjera, kur në plan të parë për shoqërinë shqiptare ishte bashkimi apo uniteti, figura e tij profilizohej në këtë qëllim dhe kundërshtitë binin vetvetiu, por kur në çerek shekullin e fundit interesa, qëllime apo objektiva të tjerë marrin përparësinë, figurës së Skënderbeut i kthehen të gjithë por në këndvështrime të ndryshme, pasi ka humbur orientimi themelor, ai mirëfilli kombëtar.

Interesa lokaliste e krahinore bëjnë që ai të përdoret si instrument në këtë drejtim, ku gjithsecila palë kërkon ta nxjerrë me origjinë prej “katundit” të vet, edhe pse shpesh kalohet në interpretime groteske. Sikur të mos mjaftonin pretendimet absurde të sllavëve e grekëve, që edhe ata duan ta nxjerrin me origjinë të tyre, ngrihen krahinarë të ndryshëm për ta përvetësuar Skënderbeun, a thua se janë të kombësive të ndryshme mes vedi, apo përbëjnë areale të mëvetësishme të dallueshme prej tërësisë kombëtare.

Interesa më tej fetare shtyjnë njërën palë ta vështrojë tashmë vetëm në dimensionin fetar, si mbrojtës të krishterimit dhe vetë identitetin kombëtar shqiptar vetëm si të krishterë, edhe pse argumentet e tyre bien ndesh me të vërtetat historike. Duke e përdorur në këtë rast Skënderbeun si “dash kështjellash”, i shërbehet qëllimeve politike përçarëse të njësisë kombëtare shqiptare, deri duke denigruar dhe mohuar shqiptarësinë e myslimanëve (!) Më tej, një palë tjetër e përkundërt, në mbrojtje të trashëgimisë otomane (në dukje), denigrojnë vetë figurën e Skënderbeut. Themi në dukje pasi si njëra palë ashtu dhe tjetra cenojnë pikërisht cilësinë unitare të shoqërisë kombëtare shqiptare, në funksion të fesë përkatëse apo politikave që luhen pas tyre.

Interesa utilitare të politikës integruese të ditës e dëshirojnë më tej Skënderbeun si “europianist”, “integrist” etj. terma të zhargonit propagandistik të ditës, a thua se vetë Skënderbeu ishte pararendës i Europës së Bashkuar, apo deri dhe themelues i “shoqërisë civile”, pasi edhe individë të kësaj të fundit kanë marrë përsipër ta artikulojnë atë sipas interesave të tyre. Madje edhe rikonceptimet e sotme të figurës së tij në artet figurative shkojnë në përshtatje me këto politika, duke “retushuar” dhe “rimodeluar” atributet e tij në funksion të këtyre direktivave të reja politike.

Nga gjithë çka parashtruam deri më tash mund të nxjerrim si përfundim se kjo “çoroditje” në trajtimin e sotëm të figurës së Skënderbeut vjen pikërisht nga stadi prej të cilit niset gjithsecili duke ngatërruar etapat dhe duke marrë prej saj vetëm ata elementë që i duhen për qëllimin e vet. Ndërkohë që historiografia në këtë rast duket e pafuqishme për të thënë fjalën e vet të zhveshur prej mitizimit apo heroizimit të personazhit historik, e duke lënë publicistë e propagandistë ta përdorin atë sipas dëshirës.

Pra, nëse shqiptarët vijojnë ta ruajnë si mit apo si hero, dhe e duan Skënderbeun si simbol dhe prijë të identitetit kombëtar të tyre, segmenteve politike të të gjitha sojeve Skënderbeu iu duhet, iu duhet si instrument për të optimizuar qëllimet e tyre pjesore në kurriz të vlerës unike kombëtare.

 
Displaying 2 Comments
Have Your Say
 1. bardh thotë:

  Gjergj Kastrioti-Skenderbeu eshte figura me madhore e Historise se Kombit Shqiptar!Eshte figura qe nderoj kombin e tij dhe Europen.Ishe nje gjeni i kohes, gjeneral, ushtarak, diplomat dhe atdhetar ! Eshte figura qe e bashkon kombin shqiptar, eshte dukuri me marrkante e Europes.vetem antishqiptaret dhe agjenturat e huaja tentojne ta perbaltosin Gjergji Kastriotin! Ai do jete me shekuj e nder shekuj heroi kombetar shqiptar dhe nderi i shqiptaro-iliro-pellazgeve,pasues i Aleksandrit te Madh dhe Pirros! Rrofte emri populli dhe trojet shqiptare!
  Bardh Kosova

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)
 2. fery thotë:

  ” …popujt tjere , kure paraqitej nevoja edhe nga hiqi krijonin figura kombtare, i detyronin artistet dhe kokat e menqura te shtetit te shkruajne dhe te thurin cfardo qe te u pjelle imagjinata ne menyre qe nji hiq, ta bejne figure kombtare kurse nga ana tjeter , gjithe keta ndihmoheshin me propagande shtetrore….keshtu psh . heroina franceze Jane D ‘arce ishte nji fshatare e bukur dhe e thjeshte franceze nga fshatrat e Marsejes e cila i pelqeu shume mbretit francez i cili, per tu mose komprentuar para popullit , e solli ate ne Oborrin Mbretror ne menyre qe ta kishte afer vehtes kurse propaganda e shtetit te Frances e paraqiti J. D’ arce si heroine e cila me trimerine e saje i vuri kufijt e shtetit francez .Robin Hood-i anglez thuhet as qe ka egzistuar edhepse per te shkroi me pasion edhe Shekspiri….!
  Kurse ne shqiptaret , ne i kemi.figurat tona kombtare dhe me lehtesi me te madhe , ato i shendrojme ne hiq ” i nderuari z. Bujar Vani

  Skender Luarasi

  Përgjigjiuni
  Pelqej(2) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...